,

Gau-txori 2013.

Nuestros amigos de Azpeitia, organizan un año más su conocido Gau-txori, su rallye nocturno.

Es el 23 de febrero, terminará a la una de la mañana y se realizará en el término municipal de Azpeitia.

1 – Podrán participar todas las persona que posean una cámara digital con tarjeta de memoria.
2 – Las inscripciones se realizarán por internet antes del 21 de febrero mandando un e_mail a
azpeitikoargazkielkartea@hotmail.com. La inscripción será de 5 € y para el que se apunte a la
cena 15€ (cena+inscripción) que se hará efectivo el mismo día del rallye en la sede de
Azpeitiko Argazki Elkartea, Perez Arregi 1-1º (Edificio Telefónica) desde las 18 a las 19 horas.
3 – Cada concursante deberá traer su propia tarjeta de memoria, que estará vacía. Las fotos se
harán en el término municipal de Azpeitia, se podrán hacer en color o B/N, en formato
JPG y máxima calidad.
4- El Rallye finalizará a la 01:00h. con la descarga de las tarjetas al ordenador en el local de
AZPEITIKO ARGAZKI ELKARTEA . Se podrán hacer un máximo de 36 fotos y aunque se
puedan borrar, serán correlativos en su número. Es decir, solo se podrá borrar la última. La
organización rechazará una foto si no representa el tema, dando la opción de elegir otra.
No se podrá manipular la foto ni renombrarla.
5- Los participantes deberán elegir la fotografía con la que deseen participar en cada una de los
temas y enviar un correo a la dirección azpeitikoargazkielkartea@hotmail.com antes del 3
de Marzo de 2013 indicando el número de participante y el número de fotografía que se
selecciona para cada tema.
6 – PREMIOS:
Mejor colección:…………………………………150€ y Trofeo
Segundo clasificado:……………………….100€ y Trofeo
Tercer clasificado: …….…………………….70€ y Trofeo
Mejor Clasificado local no premiado…….Trofeo
7- Las fotos premiadas quedarán en poder de la entidad organizadora, la cual podrá utilizarlas
cuando lo estime conveniente, citando el nombre del autor o de la autora.
8 – Cualquier cuestión no contemplada en estas bases será resuelta por la organización.
*CAMPEONATO DE RALLYS
Todos los participantes obtendrán una puntuación valida para el “Concurso de Rallyes de
Pueblos”. La reglamentación y el calendario definitivo se darán a conocer el 23 de Febrero en
el mismo Rally “Gau-Txori” y mediante Internet. Los Pueblos participantes serán: Soraluze,
Eibar, Legazpia, Zumaia, Zarautz, Donostia y Azpeitia.

————————————-

1.- Memoria-tarjetadun kamera digitala duen edonork parte hartu dezake.
2.- Izen-ematea internet bidez egingo da azpeitikoargazkielkartea@hotmail.com
helbidean Otsailaren 21a baino lehenago. Izen-ematea 5€-koa izango da eta 15€-koa
afarira apuntatzen denarentzat (inskripzioa+afaria) rallyaren egun berean ordaindu
beharko dira Azpeitiko Argazki Elkartearen egoitzan, Perez Arregi 1, 1º (Telefonica
eraikina) 18:00tatik 19:00etara.
3.- Partaide bakoitzak bere memoria-tarjeta ekarri beharko du, guztiz hutsik. Argazkiak
Azpeitian ateratakoak izango dira, txuri-beltzean edo koloretan egin ahal izango dira,
JPG formatuan eta kalitate oberenean.
4.- Rallya 01:00etan amaituko da AZPEITIKO ARGAZKI ELKARTEAN, tarjetak
ordenagailuan deskargatuko direlarik. Gehienez 36 argazki egin ahal izango dira eta
ezabatu daitezkeen arren, lehenengo argazkitik (KONTROL ARGAZKIA) hasita
korrelatiboak izango dira. Hau da, atera hala borratu ahal izango da bakarrik.
Antolakuntzak baliogabetzat jo dezake argazkiren bat gaian sartzen ez bada, beste bat
aukeratzeko modua izango delarik.
5.- 2013ko Martxoaren 3a baino lehen partehartzaileek gai bakoitzerako argazki bat
aukeratu eta azpeitikoargazkielkartea@hotmail.com helbidera korreo bat bidali beharko
da, partaide zenbakia eta gai bakoitzerako hautatzen den argazkiaren zenbakia
adieraziz.
6.- SARIAK:
Bilduma onena………………………… 150€ eta garaikurra
Bigarren sailkatua…………………. 100€ eta garaikurra
Hirugarren sailkatua….. …………70€ eta garaikurra
Herriko Lehen ez saritua……… garaikurra
7.- Saritutako argazkiak elkarte antolatzailearen esku geldituko dira, zeinek egoki
iruditzen zaion moduan erabili ahal izango dituen, beti ere, egilearen izena aipatuz.
8.- Oinarri hauetan azaltzen ez den edozein arazo suertatuko balitz, elkarte
antolatzaileak nola konpondu erabakiko du.
RALLYEN TXAPELKETA
Parte Hartzaile guztiek “Herrietako Rally Txapelketa”rako baliogarria izango den
puntuaketa bat eskuratuko dute. Oinarriak eta egutegi zehatza Otsailak 23an
emango dira ezagutzera “Gau-Txori” Rallyan bertan eta Internet bidez. Parte
hartuko duten Herriak: Soraluze, Eibar, Legazpi, Zumaia, Zarautz, Donostia eta
Azpeitia izango dira.