BAZKIDEEN OHIKO BATZARRE NAGUSIA , MARTXOAREN 13.EAN
Datorren Martxoaren 13.ean – asteartea- Gipuzkoako Argazkilari Elkartearen egoitzan Bakideen Ohiko Batzarre Nagusia egingo da, Elkarteko bazkide guztiak bertara deituta daudelarik. Batzarrea arratsaldeko 7,30etan hasiko da eta hauek dira bertan aztertuko diren eguneko puntuak:
1. 2017.eko Bazkideen Ohiko Batzarre Nagusiko aktaren irakurketa eta onarpena, egokitzat joko balitz.
2. 2017ko diru kontuen irakurketa eta, egokitzat joko balitz, 2018ko kontutarako bi begiztatzaileen izendapena, egokitzat joko balitz.
3. 2018. urterako prestatuako kontuen onarpena, egokitzat joko balitz.
4. 2017. urtean zehar GAEk bultzatako ekitaldien zein 2018. urterako aurreikusi dituenaren aurkezpena.
5. Orain arte GAEko Presidentea izan den Jose Ramon Echeverriak bere kargu hori uzteko hartu duen erabakiaren berri ematea.
6. Zuzendari Batzorde berri bat aukeratzeko beharko diren hauteskundeetako epea zabaltzea, beti ere GAEren Estatutuek finkatutako hauteskunde-egutegia beteaz.
7. Eskeak eta galderak.

Jose Ramón Echeverria (Presidentea)

Xabier Arcelus (Idazkaria)

Donostian, 2018ko Otsailak 3


EL PROXIMO 13 DE MARZO,
Asamblea General Ordinaria de Socios de la SFG
El 13 de marzo de 2018, martes, tendrá lugar en la sede social de la SFG una Asamblea General Ordinaria de Socios a la que queda invitada toda la masa social de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa. La Asamblea, que se iniciará a las 19,30 de la citada fecha, constará del siguiente Orden del Día:
1- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios de 2017.
2- Aprobación, si procede, de las cuentas del Ejercicio de 2017 y nombramiento, si procede, de interventores para el ejercicio de 2018.
3 – Aprobación, si procede, del presupuesto elaborado para 2018.
4 -_Exposición de las actividades desarrolladas por la SFG a lo largo de 2017 y avance de las que se han previsto para 2018.
5 – Anuncio por parte del actual presidente don José Ramón Echeverria de su decisión de dejar su cargo.
6 – Anuncio de la apertura del período electoral para la elección de una nueva Junta Directiva según el calendario electoral fijado en los Estatutos de la SFG.
7 – Ruegos y preguntas.

José Ramón Echeverria (Presidente)

Xabier Arcelus (Secretario)

Donostia, 3 de Febrero de 2018