A la atención de socias y socios de la S.F.G:

Ante la situación sanitaria y social declarada como pandemia por la OMS a consecuencia del coronavirus, y en coherencia con las medidas recomendadas por las autoridad sanitarias, queda cerrada al público la S.F.G. provisionalmente hasta nuevo aviso, y quedan suspendidas todas las actividades y actuaciones organizadas por Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa.

A título individual, cada socio hará uso bajo su responsabilidad, de las instalaciones de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, adoptando las medidas sanitarias recomendadas. Para poder acceder, en el horario habitual, habrá que llamar a la puerta. No obstante, la Sociedad se reserva la posibilidad de adoptar otras medidas más adelante si así lo determinaran las autoridades sanitarias.

Atentamente:

La junta directiva.

En Donostia a 13 de marzo de 2020.


 

Gipuzkoako Argazkilaritza Elkartearen bazkideei:

OMEk koronabirusaren ondorioz pandemiatzat jotako osasun- eta gizarte-egoera dela eta, eta osasun-agintariek gomendatutako neurriekin bat etorriz, GAE jendearentzat itxita geratzen da behin-behinekoz, beste abisu bat eman arte, eta Gipuzkoako Argazkilaritza Elkarteak antolatutako jarduera eta jarduketa guztiak etenda geratzen dira.

Bakarka, bazkide bakoitzak bere erantzukizunpean erabiliko ditu Gipuzkoako Argazkilari Elkartearen instalazioak, eta gomendatutako osasun-neurriak hartuko ditu. Sartu ahal izateko, ohiko ordutegian, atea jo beharko da. Hala ere, aurrerago beste neurri batzuk hartzeko aukera izango du elkarteak, osasun-agintariek hala erabakitzen badute.

Adeitasunez: 

Zuzendaritza Batzordea.

Donostian, 2020ko martxoaren 13an.